Sí. A banda de les deduccions estatals, tenim les deduccions a Renda que cada comunitat autònoma estableixi. En concret, cal recordar que la Catalana tenim, entre d’altres, la deducció per naixement o adopció d’un fill, per l’arrendament de l’habitatge habitual, pels contribuents que queden vidus o pels donatius a entitats que fomentin l’ús de la llengua catalana o de l’occitana.