No. La llei que regula l’impost sobre la renda de les persones físiques recull com a rendes exemptes de tributació les beques públiques obtingudes per cursar estudis en tots els nivells i graus del sistema educatiu, fins al de llicenciatura o equivalent inclusivament.

D’aquesta manera, no has d’incloure la quantitat obtinguda en concepte de beca o ajut a l’estudi, ja que és una renda exempta de tributació.