No. Les factures d’aigua, llum, gas, etc. i altres subministraments contractats a l’habitatge no són deduïbles en cap mesura ja que l’article 95 LIVA estableix com a requisit per a la deduïbilitat la seva afectació exclusiva a l’activitat.