És recomanable formalitzar una oferta de treball vinculant o precontracte on es pacta el contingut que haurà de recollir el futur contracte de treball. En aquest document, s’incorpora una clàusula penal que en cas d’incompliment per qualsevol de les dues parts derivarà una compensació per danys i perjudicis.