Auditoria

|Auditoria

Nou model d’informe d’auditoria

29 gener 2018|Auditoria|

La situació econòmica actual ha provocat la necessitat d’un canvi d’enfocament dels Informes d’Auditoria i de nous requeriments internacionals respecte els mateixos.

Nova Norma comptable NIIF 16 sobre Arrendaments

27 desembre 2016|Auditoria|

La norma que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2019, elimina la classificació dels arrendaments com a arrendaments operatius o arrendaments financers per un llogater.

Load More Posts