Nova Norma comptable NIIF 16 sobre Arrendaments

27 desembre 2016|Auditoria|

La norma que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2019, elimina la classificació dels arrendaments com a arrendaments operatius o arrendaments financers per un llogater.