Assegurances

|Assegurances

ARAG Negocios Flexible. Una manera de cobrir els riscos judicials de la nostra empresa

27 maig 2021|Assegurances|

Sovint les empreses han d’assumir despeses totalment imprevistes, derivades de litigis quin resultat no ha estat el que s’esperava. En aquests casos, a banda de sancions o responsabilitats que hagi d’assumir, l’empresa incorre en importants costos de defensa jurídica.

Ets propietari? Et garantim al 100×100 que cobraràs el teu lloguer

29 juny 2020|Assegurances|

La principal preocupació de molts propietaris quan valoren oferir una propietat en lloguer és la por de no cobrar i que la situació es compliqui. De fet, sabem que molta gent no fa el pas i perd la possibilitat de tenir uns bons ingressos recurrents perquè pensa que pot tenir problemes d’impagats, i encara més amb la situació d’incertesa econòmica en què ens trobem actualment.

Triar l’assegurança abans de signar la hipoteca

3 juliol 2019|Assegurances|

Fins ara, era una pràctica freqüent que les entitats bancàries obliguessin els seus clients de préstecs hipotecaris a subscriure determinades pòlisses d’assegurança relacionades amb el crèdit concedit, així com que oferissin millors condicions al client si contractava les pòlisses comercialitzades per la mateixa prestadora. En canvi, des de l’entrada en vigor de la Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, el passat 16 de juny, les entitats financeres encara podran obligar els seus clients a subscriure aquests tipus de productes, però no a fer-ho amb elles, ni empitjorar les condicions del préstec quan no es contracti l’assegurança amb l’entitat que concedeix la hipoteca.

Assegurança de baixa laboral: garanteix la tranquil·litat de l’autònom

27 juny 2019|Assegurances|

Malgrat que en els darrers anys s’han incrementat les cobertures públiques obligatòries per contingències professionals dels treballadors autònoms, el fet que hagin de cessar temporalment de treballar, per malaltia, accident o altres circumstàncies, pot generar-los importants desequilibris financers, ja que hauran d’atendre igualment una gran part de les seves despeses corrents.

Tractament fiscal de les assegurances de salut privades en l’àmbit laboral

15 març 2019|Assegurances|

Està demostrat que la salut fomenta el benestar del treballador i incrementa la seva capacitat laboral i el rendiment a l’empresa, i amb aquest objectiu les assegurances de salut privades pels treballadors gaudeixen d’un tractament fiscal que les fa atractives a l’empresari tant individual com social.

Assegurança de baixa laboral (ILT)

20 novembre 2018|Assegurances|

L’assegurança de baixa laboral està adreçada a qualsevol persona que desenvolupi una activitat laboral o professional pel seu compte, -professions liberals, freelancei autònoms-, que desitgi complementar les prestacions mutuals o públiques en cas de baixa laboral per malaltia o accident.

L’ importància de tenir una pòlissa de responsabilitat civil adequada a l’activitat de l’empresa

16 març 2018|Assegurances|

El risc de responsabilitat civil és la possibilitat de sofrir pèrdues econòmiques com a conseqüència de l'obligació d'indemnitzar a uns altres o de defensar-se davant reclamacions

La importància de valorar alternatives d’inversió

2 maig 2017|Consultoria, Assegurances|

Des de fa uns mesos, ens trobem amb una situació certament atípica als mercats financers europeus. Mentre els tipus d’interés a l’Eurozona es mantenen a zero, i l’euríbor en negatiu, la inflació comença a repuntar notablement, situant-se al voltant del 2% a la Zona Euro, i del 3% a Espanya, després d’un prolongat període de deflació.

Load More Posts