Comptable

|Comptable

El Govern posa en marxa el registre de contractes alimentaris

31 juliol 2023|Comptable|

El Consell de Ministres va aprovar el desembre passat, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, un reial decret que desenvolupa el Registre de Contractes Alimentaris de caràcter digital

Crisi sanitària i valoració d’estoc

26 gener 2021|Comptable|

La crisi sanitària provocada per la COVID-19, paral·lelament amb les mesures adoptades por les diferents administracions, ha afectat en major o menor mesura els nivells de producció i venda. Per aquest motiu, si ens dediquem al comerç o a la producció de determinats productes, la nostra empresa haurà de valorar si la situació generada ha repercutit en la valoració de les seves matèries primeres o productes acabats, degut a múltiples causes, com ara:

Hisenda aclareix quin és el període durant el qual s’han de conservar els documents relacionats amb l’activitat empresarial

24 agost 2020|Comptable|

Malgrat que el període de prescripció tributària és de 4 anys (a comptar des de la data de la comptabilització de la factura, en cas de despeses e ingressos, i des de la finalització de la seva vida útil comptable, en cas d’inversions), la recent doctrina del TEAC, interpretant els corresponents preceptes de la Llei General Tributària, estableix que, en el cas d’empresaris, Hisenda pot demanar informació amb transcendència tributària corresponent als sis darrers exercicis, ja que és el període que estableix la norma mercantil al respecte per la conservació dels documents relacionats amb l’activitat

Urgent: proper venciment de deutes tributaris

28 maig 2020|Comptable|

Com hem anat informant durant aquestes setmanes a la nostra web, aquells deutes amb l’Administració que estiguessin en termini voluntari de pagament abans del passat 18 de març, quedaven suspesos fins el 30 de maig, segons allò establert per el RD-Llei 15/2020.

Obligació de dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil

29 juliol 2016|Comptable, Recordatori|

Per norma general, aquest termini màxim per dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil correspon al 30 de juliol de l’exercici posterior al què fan referència els mateixos.

Load More Posts