Laboral

Jubilació demorada: regulació de l’opció mixta del complement de demora

22 maig 2023|Laboral|

La Llei general de la Seguretat Social reconeix un complement econòmic a la pensió de jubilació quan s’hi accedeixi a una edat superior a l’ordinària.

Novetats en la jubilació de les persones amb discapacitat igual o superior al 45%

22 maig 2023|Laboral|

El Reial decret 370/2023, de 16 de maig, introdueix noves mesures per a flexibilitzar l'anticipació de la jubilació de les persones amb discapacitat en grau igual o superior al 45%. Aquesta nova normativa entrarà en vigor l’1 de juny de 2023.

Noves convocatòries per a l’any 2023 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix.

3 maig 2023|Laboral|

Amb l'objectiu d'incentivar la participació en aquesta convocatòria d'empreses i centres de formació, es busca [...]

Modificació de les normes de cotització del 2023

3 abril 2023|Laboral|

La base mínima de cotització passa, amb efectes a l'1/01, de 1.166,70 euros mensuals (38,89 euros al dia) a 1.260,00 euros mensuals (42,00 euros al dia).

Mesures urgents en matèria de pensions (RD llei 2/2023)

28 març 2023|Laboral|

Aquesta nova norma ens porta una sèrie d’actuacions per a l’ampliació dels drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions. Entre aquestes mesures destaquen:

Recordatori: els treballadors ja no han de lliurar comunicat mèdic a l’empresa a partir d’abril

27 març 2023|Laboral|

Els recordem que a partir d'aquest mes d’abril les persones treballadores ja no tenen l’obligació de  lliurar a l’empresa el comunicat mèdic de baixa, alta o confirmació.

Noves situacions d’incapacitat temporal

9 març 2023|Laboral|

Aquesta llei introdueix noves situacions d’incapacitat temporal, tot modificant la Llei General de la Seguretat Social i el reial decret que regula les prestacions econòmiques del sistema.

Salari mínim interprofessional 2023 (RD 99/2023)

16 febrer 2023|Laboral|

El salari mínim interprofessional (SMI) s’incrementa un 8% respecte al del 2022, i queda fixat en 1.080 euros mensuals o 36 euros diaris.

Nou sistema de cotització al règim especial de treballadors autònoms (RETA) – Calendari d’Aplicació

16 febrer 2023|Laboral|

El passat 1 de gener de 2023 va entrar en vigor el reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol (modificat pel reial decret llei 14/2022), pel qual es va crear el nou sistema de cotització pels treballadors autònoms (RETA), basat en un sistema de cotització d’acord amb el rendiment net que posa fi a la lliure elecció de la base de cotització, vigent fins a 31 de desembre de 2022 per aquest col·lectiu.

Incentius a la contractació laboral. Bonificacions a les quotes de la Seguretat Social (RD Llei 1/2023)

18 gener 2023|Laboral|

Aquesta norma, a més d’incloure noves mesures, pretén la unificació de l’excessiva, fragmentada i dispersa normativa que regulava els incentius a la contractació i altres mesures d’ocupació, mitjançant la creació d’un marc jurídic únic en el qual s’integrin, ordenin i actualitzin tots els incentius.

Load More Posts