Laboral

Convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2022 del programa “TU+1”

28 octubre 2022|Laboral|

En la nostra nota informativa, sobre les bases reguladores d’aquesta subvenció, els vam comunicar que el procediment de concessió s'iniciaria l'endemà de la data en què es publiqui la convocatòria. Aquesta s’ha publicat el 27 d’octubre, per tant, té efectes des del 28 d’octubre.

Bases per a la concessió de subvencions del programa “TU+1”

10 octubre 2022|Laboral|

El procediment de concessió d'aquesta subvenció s'iniciarà l'endemà de la data en què es publiqui la convocatòria.

Cotització dels autònoms per base superior als rendiments (2023)

23 setembre 2022|Laboral|

A partir de l'1 de gener del 2023, els treballadors autònoms cotitzaran en funció dels rendiments nets anuals obtinguts durant l'any natural per totes les activitats professionals o econòmiques que realitzin.

Subvencions PROGRAMA 30 PLUS per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys

23 setembre 2022|Laboral|

És subvencionable l'actuació d'Experiència professional mitjançant un contracte laboral, que busca afavorir la inserció de la persona participant desocupada en el mercat de treball ordinari, i facilitar l'aprenentatge i l'adquisició de competències professionals en un entorn real de treball.

La nova cotització dels treballadors de la llar

22 setembre 2022|Laboral|

El Reial decret-llei 16/2022, de 6 de setembre arriba per a equiparar les condicions dels treballadors de la llar amb les de la resta de treballadors per compte d’altri.

Nou sistema de cotització pels treballadors autònoms a partir de l’1 de gener de 2023

28 juliol 2022|Laboral|

Els autònoms cotitzaran en funció dels rendiments nets anuals obtinguts durant l’any natural per totes les activitats professionals o econòmiques que realitzin, sigui a títol individual o com a socis o integrants de qualsevol classe d’entitat, mentre no hagin d’estar d’alta per elles com a treballadors per compte aliè o assimilats a aquests.

Convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions destinades al programa Forma i Insereix, de formació amb compromís de contractació

28 juliol 2022|Laboral|

Aquest programa està especialment pensat per a les empreses que tenen una necessitat o previsió de contractació i que els cal dissenyar una formació vinculada a aquestes contractacions.

IMPORTANT! Afiliació i alta de les persones treballadores. Imprescindible el número d’afiliació.

27 juliol 2022|Laboral|

Tot i que la normativa (art. 21 RD 84/1996) requeria que la persona treballadora tingués el número de Seguretat Social amb caràcter previ a la sol·licitud d’afiliació i alta, s’havia permès que es presentés l’alta sense aquest número, tot corregint amb posterioritat la resposta errònia de l’alta, però conservant la data d’efectes.

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2023

9 maig 2022|Laboral|

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2023, a més de les dues festes locals fixades a proposta dels ajuntaments respectius, les següents:

El registre horari en format paper

29 abril 2022|Laboral|

L’Audiència Nacional (AN) qüestiona la validesa del registre horari en format paper.

Load More Posts