Laboral

Instruccions per a la participació de les persones treballadores a les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 12 de maig de 2024

22 abril 2024|Laboral|

Les instruccions publicades el 19 d’abril tracten, entre altres punts, la manera de procedir per a concedir el permís general de fins a quatre hores a què tenen dret les persones treballadores per a exercir el seu dret a vot.

Salari mínim interprofessional 2024 (RD 145/2024)

8 febrer 2024|Laboral|

El salari mínim interprofessional (SMI) s’incrementa un 5% respecte al del 2023, i queda fixat en 1.134 euros mensuals o 37,8 euros diaris.

Normes de cotització a la Seguretat Social pel 2024

1 febrer 2024|Laboral|

S’ha publicat l’Ordre PJC/51/2024 que desenvolupa les normes legals de cotització a la Seguretat Social i de la que destaquem els següents punts:

Derogació del Reial decret llei 7/2023. Sense efectes la modificació del permís de lactància i de la protecció per desocupació.

22 gener 2024|Laboral|

Aquest reial decret llei, que modificava la regulació del permís de lactància (art. 37.4 ET) i reformava el nivell assistencial de la protecció per desocupació-subsidi d'atur, i del que fa poc us vàrem informar ha estat derogat mitjançant resolució del 10 de gener del 2024. Per tant, ja no és d'aplicació.

Convocatòria anticipada per a l’any 2024 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix (Resolució EMT/4292/2023)

22 gener 2024|Laboral|

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2024 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació del Programa Forma i Insereix, previstes a l'Ordre TSF/170/2018.

Modificació del permís de lactància i de la protecció per desocupació (Reial decret llei 7/2023).

9 gener 2024|Laboral|

Modificació de la regulació del permís de lactància (art. 37.4 ET): es modifica la norma que permet l’acumulació del permís de lactància en jornades completes, eliminant la referència a la negociació col·lectiva o acord entre les parts.

Noves mesures laborals i de Seguretat Social (Reial decret llei 8/2023)

8 gener 2024|Laboral|

Revaloració de les pensions i altres prestacions públiques: fins que s'aprovin els pressupostos generals de l’Estat pel 2024, es manté la vigència de la normativa actual sobre pensions.

Increment de la base màxima de cotització a la Seguretat Social l’any 2024

20 desembre 2023|Laboral|

L’actualització de la base màxima de cotització anirà lligada al percentatge que s’estableixi per a la revaloració de les pensions.

Subvencions per a la contractació de persones en situació de vulnerabilitat

21 novembre 2023|Laboral|

Mitjançant la resolució EMT/3646/2023 s’obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de les subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat, d'acord amb l'Ordre EMT/214/2021.

Publicada la convocatòria de la subvenció del Programa TU+1 pel 2023

5 setembre 2023|Laboral|

El 4 de setembre s’ha publicat, mitjançant la resolució EMT/2808/2023, la convocatòria de concessió de subvencions per l’any 2023 del Programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’una persona treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.

Load More Posts