Laboral

Subvencions per a la contractació de persones en situació de vulnerabilitat

21 novembre 2023|Laboral|

Mitjançant la resolució EMT/3646/2023 s’obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de les subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat, d'acord amb l'Ordre EMT/214/2021.

Publicada la convocatòria de la subvenció del Programa TU+1 pel 2023

5 setembre 2023|Laboral|

El 4 de setembre s’ha publicat, mitjançant la resolució EMT/2808/2023, la convocatòria de concessió de subvencions per l’any 2023 del Programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’una persona treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.

Notificacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per via electrònica. Comprovar i actualitzar les dades de contacte

9 agost 2023|Laboral|

Fa temps us vàrem indicar que la Inspecció de Treball utilitzaria la via electrònica per a realitzar les notificacions. També està utilitzant els canals de comunicació informats per les empreses a la base de dades de la Seguretat Social (adreça de correu electrònic). Per evitar problemes, us recomanem que comproveu les dades informades a la Generalitat de Catalunya i a la Tresoreria General de Seguretat Social.

Teletreball transfronterer: nou acord marc

8 agost 2023|Laboral|

El reglament (CE) 883/2004 es va adoptar en un moment en què el teletreball no era tan habitual i amb aquest acord es pretén mitigar l'efecte del teletreball transfronterer en la legislació aplicable en matèria de seguretat social.

Convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2023 per a afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+

26 juliol 2023|Laboral|

Fa uns dies us informàvem de l’aprovació de les bases de les subvencions de l’any 2023 per a afavorir la incorporació al mercat de treball de joves, d'entre 18 i 29 anys, com a persones treballadores autònomes. Ara se n’ha publicat la convocatòria.

Participació de les persones treballadores en les eleccions al congrés dels diputats i al senat del 23 de juliol de 2023

11 juliol 2023|Laboral|

El diumenge dia 23 de juliol de 2023 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electores i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal un permís, sempre que l’horari coincideixi totalment o parcialment amb el dels col·legis electorals. També s'haurà de concedir a les persones treballadores que acreditin la condició de membres de mesa electoral, d’interventors o d’apoderats i a les que facin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir del dret de sufragi.

Nous permisos i drets laborals (RD llei 5/2023, del 28 juny)

3 juliol 2023|Laboral|

El RD llei 5/2023 dedica el seu llibre segon a la transposició de la Directiva UE 2019/1158, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors.

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2024

19 juny 2023|Laboral|

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2024, a més de les dues festes locals fixades a proposta dels ajuntaments respectius, les següents:

Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa FSE+

19 juny 2023|Laboral|

S'aproven les bases generals que han de regir la concessió de subvencions per a afavorir la incorporació al mercat de treball de joves d'entre 18 i 29 anys, com a treballadors autònoms.

Jubilació demorada: regulació de l’opció mixta del complement de demora

22 maig 2023|Laboral|

La Llei general de la Seguretat Social reconeix un complement econòmic a la pensió de jubilació quan s’hi accedeixi a una edat superior a l’ordinària.

Load More Posts