Laboral

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2023

9 maig 2022|Laboral|

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2023, a més de les dues festes locals fixades a proposta dels ajuntaments respectius, les següents:

El registre horari en format paper

29 abril 2022|Laboral|

L’Audiència Nacional (AN) qüestiona la validesa del registre horari en format paper.

Normes de cotització a la Seguretat Social 2022

6 abril 2022|Laboral|

Grup Gestió repassa les normes de cotització a la Seguretat Social per a l'exercici 2022.

Recordatori -La Prevenció de Riscos Laborals

30 març 2022|Laboral|

Recordeu que l’empresari té l’obligació de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei i, per tant, de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

Comunicació de dades del perceptor de rendes del treball al seu pagador (article 88 del Reglament IRPF)

28 març 2022|Laboral|

Les persones treballadores (els contribuents a efectes de l’IRPF) han de comunicar la seva situació personal i familiar que influeixi en l'import exempt de retenir, en la determinació del tipus de retenció o en les regularitzacions d'aquest.

Recordatori. El registre retributiu

14 març 2022|Laboral|

El registre retributiu com a mitjà de control de l’obligació de pagar, per la prestació d’un treball d’igual valor, la mateixa retribució, sense que pugui produir-se discriminació per raó de sexe.

Nova convocatòria de vaga general pel 8 de març del 2022

7 març 2022|Laboral|

La CGT Catalunya ha convocat una vaga general pel pròxim 8 de març de 2022, i CCOO i la CGT d’àmbit estatal han convocat, per la mateixa data, una vaga pel sector de Contact Center.

Noves mesures urgents – Reial decret llei 2/2022

23 febrer 2022|Laboral|

Grup Gestió analitza les noves mesures urgents de caràcter laboral derivades del Reial decret llei 2/2022.

Salari mínim interprofessional 2022 (RD 152/2022)

23 febrer 2022|Laboral|

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) s’incrementa un 3,63% respecte al del 2021, i queda fixat en 1.000 euros mensuals o 33,33 euros diaris.

Nous programes autonòmics d’ajuts a la contractació

20 gener 2022|Laboral|

La Generalitat de Catalunya ha obert el termini per a la convocatòria de dos nous ajuts a les empreses per a la contractació de treballadors que compleixin certs requisits. A continuació, sintetitzem els trets més rellevants d’ambdós programes, segons la informació facilitada per la web de la Generalitat de Catalunya:

Load More Posts