Laboral

Nou sistema de cotització pels treballadors autònoms a partir de l’1 de gener de 2023

28 juliol 2022|Laboral|

Els autònoms cotitzaran en funció dels rendiments nets anuals obtinguts durant l’any natural per totes les activitats professionals o econòmiques que realitzin, sigui a títol individual o com a socis o integrants de qualsevol classe d’entitat, mentre no hagin d’estar d’alta per elles com a treballadors per compte aliè o assimilats a aquests.

Convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions destinades al programa Forma i Insereix, de formació amb compromís de contractació

28 juliol 2022|Laboral|

Aquest programa està especialment pensat per a les empreses que tenen una necessitat o previsió de contractació i que els cal dissenyar una formació vinculada a aquestes contractacions.

IMPORTANT! Afiliació i alta de les persones treballadores. Imprescindible el número d’afiliació.

27 juliol 2022|Laboral|

Tot i que la normativa (art. 21 RD 84/1996) requeria que la persona treballadora tingués el número de Seguretat Social amb caràcter previ a la sol·licitud d’afiliació i alta, s’havia permès que es presentés l’alta sense aquest número, tot corregint amb posterioritat la resposta errònia de l’alta, però conservant la data d’efectes.

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2023

9 maig 2022|Laboral|

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2023, a més de les dues festes locals fixades a proposta dels ajuntaments respectius, les següents:

El registre horari en format paper

29 abril 2022|Laboral|

L’Audiència Nacional (AN) qüestiona la validesa del registre horari en format paper.

Normes de cotització a la Seguretat Social 2022

6 abril 2022|Laboral|

Grup Gestió repassa les normes de cotització a la Seguretat Social per a l'exercici 2022.

Recordatori -La Prevenció de Riscos Laborals

30 març 2022|Laboral|

Recordeu que l’empresari té l’obligació de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei i, per tant, de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

Comunicació de dades del perceptor de rendes del treball al seu pagador (article 88 del Reglament IRPF)

28 març 2022|Laboral|

Les persones treballadores (els contribuents a efectes de l’IRPF) han de comunicar la seva situació personal i familiar que influeixi en l'import exempt de retenir, en la determinació del tipus de retenció o en les regularitzacions d'aquest.

Recordatori. El registre retributiu

14 març 2022|Laboral|

El registre retributiu com a mitjà de control de l’obligació de pagar, per la prestació d’un treball d’igual valor, la mateixa retribució, sense que pugui produir-se discriminació per raó de sexe.

Nova convocatòria de vaga general pel 8 de març del 2022

7 març 2022|Laboral|

La CGT Catalunya ha convocat una vaga general pel pròxim 8 de març de 2022, i CCOO i la CGT d’àmbit estatal han convocat, per la mateixa data, una vaga pel sector de Contact Center.

Load More Posts