Gestoria

Sancions per empreses que paguen a més de 60 dies als transportistes.

18 octubre 2023|Gestoria|

El Ministeri de transports ha iniciat una campanya dirigida a les empreses que contractin serveis  de transport de mercaderies als efectes de comprovar que es respecta el termini màxim legal de pagament d’aquest transport, que és de 60 dies.

Obligació de comunicar-se electrònicament amb la Direcció General de Trànsit

8 setembre 2022|Gestoria|

D’acord amb l'obligació legal de relacionar-se de forma electrònica amb l'Administració, la Direcció General de Trànsit (DGT) està enviant comunicacions massives a aquells subjectes obligats a aquesta relació telemàtica (fonamentalment societats mercantils, professionals col·legiats i comunitats de béns i de propietaris).

Notificacions electròniques dels consells comarcals

6 setembre 2021|Gestoria|

Com ja  vàrem informar al nostre blog en el seu dia, des de finals de l’any 2017, és obligatòria la comunicació electrònica de societats mercantils, professionals i altres agents econòmics relacionats amb les activitats empresarials.

En vigor el nou tribut sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica

1 setembre 2021|Gestoria|

El dia 1 de setembre ha entrat en vigor el tribut propi creat per la Generalitat de Catalunya que grava les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica de què siguin  titulars les persones físiques i jurídiques amb domicili o establiment, oficina o sucursal a Catalunya, que inclogui vehicles enregistrats aquí, excepció feta dels que siguin 100% elèctrics, els vehicles històrics o clàssics, i determinats vehicles afectes a activitats relacionades amb l’administració pública.

Nous ajuts a l’oci nocturn a Catalunya

21 juliol 2021|Gestoria|

La recent decisió del Departament de Salut de la Generalitat de tancar temporalment els establiments d’oci nocturn ha provocat que el govern llanci una nova línia d’ajuts per als col·lectius afectats per aquesta mesura, quines bases s’acaben de publicar al DOGC.

Nova subvenció autonòmica per al sector educatiu afectat per les últimes restriccions de la Covid-19

11 novembre 2020|Gestoria|

El DOGC ha publicat una nova línia d'ajuts, aquest cop dirigits al sector de l'activitat educativa i de les activitats extraescolars, afectat per la Resolució SLT 2700/2020, de 29 d'octubre, que comporta la suspensió de totes les activitats d'oci i extraescolars que s'estiguin desenvolupant en el moment de la seva entrada en vigor.

Nova línia de subvencions autonòmiques per al sector turístic

10 novembre 2020|Gestoria|

La  Generalitat ha publicat un nou ajut a fons perdut, adreçat a empreses del sector turístic afectades econòmicament per la COVID-19.

URGENT: publicat els ajuts autonòmics per hosteleria

22 octubre 2020|Gestoria|

Avui s’ha publicat al DOGC el programa de subvencions per establiments d’hostaleria, estètica i bellesa afectats per les restriccions aprovades recentment a l’àmbit de Catalunya.

En vigor el pla Renove-2020 per vehicles

20 octubre 2020|Gestoria|

El passat dilluns va entrar en vigor l’Ordre del Ministeri d’Indústria per la qual es desenvolupa el programa de renovació del parc circulant espanyol en l’any 2020 (Pla Renove).

La importància del Certificat Digital

7 maig 2020|Certificats, Gestoria|

Recomanem a tots els nostres clients que obtinguin el seu certificat digital, i en cas que vulguin que en gestionem l’obtenció.

Load More Posts