Fiscal

En què consistirà l’impost de solidaritat de les grans fortunes?

30 novembre 2022|Fiscal|

El passat dia 24 de novembre el Congrés dels Diputats va aprovar la proposició de llei de l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes.

Presentat el projecte de paquet de mesures fiscals temporals 2023-2024

3 octubre 2022|Fiscal|

El govern estatal acaba d’anunciar l’aprovació, en breu, d’un paquet de mesures fiscals que afectarà significativament empreses i empresaris durant els exercicis 2023 i 2024. A falta dels detalls, que quedaran plasmats en el text legislatiu, podem avançar les següents:

Novetats fiscals introduïdes per la nova llei de foment dels plans de previsió empresarials

6 juliol 2022|Fiscal|

S'acaba de publicar la Llei 12/2022, de 30 de juny, que introdueix novetats importants en el tractament fiscal dels plans de pensions, tant individuals com empresarials:

Ja es poden consultar els valors de referència dels immobles

7 gener 2022|Fiscal|

Al nostre blog vàrem informar que, de cara a l’any 2022, entraria en vigor un nou sistema de determinació del valor fiscal dels béns immobles basat en el que l’administració ha denominat “valor de referència”.

Publicades les mesures fiscals dels pressupostos de la Generalitat per 2022

3 gener 2022|Fiscal|

S’acaba de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la llei d’acompanyament als pressupostos de 2022, que incorpora diverses mesures fiscals, de les quals passem a esmentar les més rellevants:

Mesures fiscals contingudes a la llei de pressupostos generals de l’Estat de 2022

29 desembre 2021|Fiscal|

S'acaba de publicar al BOE la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022, que inclou una sèrie de mesures amb rellevància fiscal i efectes per al proper exercici. A continuació sintetitzem les més rellevants:

Introducció i pròrroga de mesures fiscals contra la Covid i la pujada del preu de l’electricitat

24 desembre 2021|Fiscal|

El passat 22 de desembre es va publicar al BOE el Reial decret llei 29/2021 que prorroga determinats incentius fiscals vinculats a la pandèmia i als preus de l'energia elèctrica, i de foment de l'ús de les energies netes. A continuació resumim les més rellevants:

La nova regulació de la plusvàlua municipal

10 novembre 2021|Fiscal|

El passat 26 d'octubre de 2021 es dictava la sentència del Tribunal Constitucional 182/2021 que declarava inconstitucionals els articles 107.1, segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i deixava un buit normatiu  sobre la determinació de la base imposable de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com a plusvàlua municipal.

31 de desembre de 2021: últim dia per anticipar-se a la pujada del valor fiscal dels immobles

25 octubre 2021|Fiscal|

Tal com ja vàrem avançar al nostre blog, la introducció de l’anomenat “valor de referència cadastral” per la Llei 11/2021 anticipava pujades molt importants en les liquidacions dels impostos sobre successions i donacions (ISD), transmissions patrimonials (ITPADJ) i patrimoni (IP); la publicació, el passat 14 d’octubre, dels mòduls de valor mitjà de l’habitatge representatiu, com a primera fase de la fixació de l’esmentat valor de referència, confirma les perspectives apuntades.

En vigor la puja de l’impost català sobre estades turístiques

4 octubre 2021|Fiscal|

El passat 1 d’octubre de 2021 va entrar en vigor la modificació de les tarifes de l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) que estableix l'apartat 3 de l'article 5 de la Llei 5/2020, de 29 d'abril.

Load More Posts