Cal informar sobre els aliments al·lergògensÈRGICS o que provoquen intoleràncies?

Des de l’entrada en vigor del Reglament 1169/2011 (el 13 de desembre de 2014), els establiments d’hostaleria i restauració, i en general tots els establiments que ofereixen productes elaborats, siguin envasats o no, han de complir obligatòriament la normativa europea d’informació sobre els al·lèrgens que contenen els aliments.

Aquests establiments han de tenir un sistema que sigui fàcilment perceptible per als client si que els informi dels possibles al·lèrgens presents en els plats i productes que ofereixen.

A Catalunya, la Generalitat recomana col·locar, en diversos punts del local, un cartell que digui:

«Avís per a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies:

Consulteu el nostre personal.

Aquest establiment té a disposició dels seus clients informació dels plats que ofereix»

 

També seria convenient que aquest text s’incorporés a les cartes i altres suports, escrits o digitals, on constin els plats.

Quant als productes que poden causar al·lèrgies, hi ha infinitat de possibles al·lèrgens relacionats amb els aliments, però només és obligatori declarar aquells que continguin algun d’aquests 14 elements:

 • Cereals i productes derivats que continguin gluten
 • Crustacis i productes elaborats a base de crustacis
 • Ous i productes elaborats a base d’ou
 • Peix i productes elaborats a base de peix
 • Cacauets i productes elaborats a base de cacauet
 • Soja i productes elaborats a base de soja
 • Llet i els seus derivats
 • Fruits de clova, ametlles, avellanes, nous… i productes derivats
 • Api i productes derivats
 • Mostassa i productes derivats
 • Grans de sèsam i productes elaborats a base de grans de sèsam
 • Diòxid de sofre i sulfits
 • Mol·luscs i productes elaborats a base de mol·luscs
 • Tramussos i productes elaborats a base de tramussos

 

Aquest llistat no és tancat ni definitiu i la Unió Europea el pot variar o ampliar en funció de l’evolució de la societat i les necessitats del consumidor. Recomanem als establiments que es puguin veure afectats per aquesta normativa que revisin el compliment dels requisits legals esmentats.

Imprimir