Si no volem que els nostres fills o algun d’ells rebin la llegítima quan nosaltres faltem, cal que ho manifestem així, de forma expressa, en el nostre testament, tot expressant-ne la causa i el nom del desheretat. El desheretament no pot ser parcial, ni condicionat a què el desheretat faci o no faci alguna cosa abans o després de la nostra mort.

Les causes de desheretament que recull el Codi civil de Catalunya fan referència, en general, a actes del desheretat contra el causant (alguns han de ser declarats per sentència penal ferma), actes del legitimari que alterin de la successió del causant, o en l’absència manifesta i continuada de relació entre desheretador i desheretat, sempre que sigui per culpa exclusiva d’aquest darrer.

Cal tenir present que el desheretament és eficaç mentre el desheretat no impugni el testament, però si l’impugna tot dient que no existeix la causa, qui haurà de provar que sí que existia és l’hereu del desheretador.