L’activitat d’arrendament per períodes de temps d’habitatges o part dels mateixos, sense que vagin acompanyats de cap servei propi de la indústria hotelera, limitant-se a posar a disposició de l’arrendatari l’immoble, està exempt d’iva, de manera que no es repercutirà l’impost a l’arrendatari.

En el cas en que es prestin serveis d’hostaleria, com poden ser els serveis de restauració o la neteja diària de les habitacions, el lloguer tributarà al 10%.