Es poden promoure eleccions a) a partir dels 6 mesos de l’inici d’activitats en un centre de treball, b) quan hagi acabat el mandat dels representants dels treballadors, c) quan es declari la nul·litat del procés electoral pel procediment arbitral o per l’òrgan jurisdiccional competent, d) quan es revoqui el mandat electoral de tots els representants d’una empresa o centre de treball, e) quan s’hagin produït variacions de plantilla