Quan arriba la mort de l’empresari, les obligacions tributàries pendents es transmeten als successors o al representant de l’herència, mentre aquesta no s’hagi acceptat.

Per altra banda, els hereus tenen l’obligació de presentar el model 303 de totes les operacions que s’hagin realitzat fins a la defunció.

També s’haurà de presentar el model 390 llevat algunes excepcions.