Quan una persona és resident en una residència i fa 2 anys o més que no viu de manera habitual en aquest immoble ha de declarar el guany o pèrdua patrimonial que n’obtingui i no li serà  d’aplicació l’exempció prevista a l’article 33.4 de la LIRPF. Per tant, si es dóna la circumstància és millor fer la transmissió abans de 2 anys per no tributar.