Rotundament, sí.

Alguns dels avantatges de fer testament són:

  • Permet escollir el destí dels nostres béns després de morir.
  • Podem nomenar una persona que s’encarregui de l’execució de la nostra voluntat.
  • Permet atorgar major protecció al cònjuge vidu.
  • Podem evitar que determinades persones es beneficiïn en la nostra successió.
  • Estalvia tràmits i despeses posteriors als hereus (acta de notorietat, declaració d’hereus, despeses de partició o divisió de comunitats…).
  • Evita disputes posteriors per l’adjudicació de béns determinats.
  • És barat. Fer un testament pot costar menys de 60 euros.
  • Es pot modificar en qualsevol moment.

Val a dir, però, que la majoria d’aquests avantatges els obtindrem només amb un testament fruit d’un bon assessorament previ, ben redactat i detallat. Un mal testament pot acabar portant més maldecaps als nostres hereus que no pas la successió intestada.