Si. Sempre que complim els requisits que marca la normativa, o sigui, que en general hagis adquirit l’habitatge habitual abans del 31 de desembre de 2012, i que per el finançament aliè, s’ha admès la inclusió de una assegurança de vida entre les despeses de finançament quan la contractació de tal assegurança figuri entre les condicions del prestador.