Ni el RGPD ni la LO 3/2018 estableixen l’obligació d’informar respecte a la contractació d’un encarregat de Tractament. Malgrat això, en determinades circumstàncies (atenent, per exemple, a la naturalesa del tractament o de les dades tractades, o per altres circumstàncies concurrents) pot ser aconsellable donar aquesta informació per a una major transparència en el tractament de les dades personals.