Des de l’òptica de protecció de dades, no és legal exposar la llista de veïns deutors a la vista de tercers.  Únicament, la difusió de la llista d’un veí deutor es pot publicar en cas que intentada una citació o notificació directament al propietari al domicili indicat per aquest per a notificacions, sigui impossible practicar-la.

En aquest cas, és possible col·locar la comunicació corresponent al tauler d’anuncis de la comunitat, o en lloc visible d’ús general habilitat a aquest efecte. En tot cas, per procedir d’aquesta manera, caldrà acreditar els intents de notificació fallits.