La captació i enregistrament d’imatges de la via pública amb finalitats de seguretat és una funció reservada a les forces i cossos de seguretat. Únicament es permetrà la gravació d’aquell espai de la via pública que resulti imprescindible per a la finalitat que es pretén, o resulti impossible evitar-ho per raó de la ubicació de les cambres.