Les operacions amb criptomonedes representen variacions patrimonials (guanys o pèrdues) susceptibles de ser incloses a la declaració d’IRPF, a les caselles específiques que, a partir de la propera declaració (a presentar entre abril a juny 2022), el Model de declaració preveu al respecte.

En quant als saldos en criptomonedes, i només per aquest any 2021, si en tenim a l’estranger que superin el llindar establert legalment, no caldrà incorporar-les a la declaració informativa de béns a l’estranger (Model 720), però sí a la declaració de l’impost de patrimoni, si el contribuent té obligació de declarar aquest tribut.