Si ja se li ha abonat l’import total de la prestació contributiva ja sigui en un sol pagament o en pagaments mensuals per la subvenció de quotes de Seguretat Social, es considera que la prestació està esgotada. Tot i donar-se de baixa en l’activitat realitzada, no tindria dret a rebre-la de nou.

En el cas que no s’hagi abonat la totalitat de la prestació contributiva i encara quedés pendent una part, es podria tornar a rebre la prestació un cop transcorregut un temps equivalent al que hauria cobrat la prestació si no l’hagués capitalitzat, és a dir, si l’hagués rebut per mensualitats. S’han de complir uns requisits per reiniciar la prestació que es poden trobar a la pàgina web del SEPE.