Segons una sentencia del Tribunal Suprem, i contradient una sentencia anterior, es considera que els interessos abonats per l’Agencia Tributaria, associats a una devolució d’ingressos indeguts estan subjectes i no exempts en l’IRPF, i per tant, s’han de declarar com un guany patrimonial que s’integra a la Renda General.