El Reglament (UE) 1169/2011, de 25 d’octubre, sobre la informació alimentària, especifica la necessitat d’informar als consumidors dels aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies.

En el cas de bars, restaurants i establiments de restauració en general, s’ha d’informar amb cartells, plafons o rètols col·locats en un o diversos indrets de l’establiment, i que siguin fàcilment perceptibles per als consumidors (per exemple, a la zona de recepció de l’establiment, al lloc d’atenció, a la caixa) així com a les cartes, les pissarres que s’escriuen diàriament a mà, i a la pàgina web –si en té- .

Els principals aliments que poden provocar al·lèrgies , entre altres, son: cereals, crustacis i mol·luscos, peix, ous, soja, llet, cacauets, fruits secs, etc, als quals s’han d’afegir els seus derivats.