Si som propietaris d’un element privatiu (pis o local) d’un edifici en règim de propietat horitzontal, el títol constitutiu el definirà segons l’ús a què es destini: habitatge o local de negoci.

D’entrada, qualsevol modificació d’aquest títol constitutiu exigeix l’acord unànime de la junta de propietaris, però com a excepció (entre d’altres) a aquest règim, el propietari pot fer, per si sol i sense necessitat de cap acord comunitari, la modificació d’aquesta destinació.

De manera que, si volem destinar a habitació un local de negoci, o convertir en botiga, despatx o magatzem un habitatge, podem modificar el títol constitutiu de la propietat horitzontal sense necessitat d’obtenir el consentiment de la resta de propietaris i amb la única limitació que la normativa urbanística permeti la implantació d’aquell ús en el nostre element privatiu.