Si mentre estàs cobrant la prestació d’atur tens dret al permís de baixa per maternitat/ paternitat tens dret a aquesta te l`aboni  el  Institut Nacional de la Seguretat Social . Hauràs de sol·licitar la suspensió de la prestació d’atur per cobrar la de maternitat/paternitat. La prestació d’atur durant aquest període de maternitat/paternitat no es consumeix i quan finalitzes la maternitat/paternitat la podràs reprendre.