Només la junta de propietaris, per unanimitat i mitjançant una modificació dels estatuts, pot prohibir el desenvolupament de determinades activitats als locals de l’edifici, sempre que es justifiqui per l’interès de la comunitat.

Els tribunals emparen aquest tipus de restriccions quan afecten a discoteques, bars musicals, tallers mecànics i altres negocis que, pels sorolls, vibracions, olors, fums o qualsevol altra immissió que puguin generar resultin perjudicials o molestos per la resta de veïns. En activitats innòcues o en què les molèsties que causin siguin merament puntuals o esporàdiques, la jurisprudència es decanta per la protecció de l’interès legítim del propietari d’implantar en el seu local l’activitat que més li convingui d’entre les permeses per la normativa administrativa.