Si s’han pagat factures algun país de la UE motivades per la meva activitat professional o per la meva Societat, podré recuperar les quotes d’IVA pagades sempre i quan conservi la factura, per quotes d’IVA superiors a 50 euros, i aquesta despesa fos deduïble a Espanya.

El mecanisme per recuperar l’IVA és a través de la presentació telemàtica del model 360 (no es pot deduir en la declaració tributaria espanyola), i el termini de presentació és fins el 30 de setembre de l’any següent (si l’import a retornar és superior a 400 euros es pot presentar una sol·licitud trimestral).