El supòsit general per poder sol·licitar la nacionalitat espanyola per residència és quan podem acreditar 10 anys de residència legal i continuada a Espanya.

En el cas dels nacionals d’origen de països iberoamericans, Andorra, les Filipines, Guinea Equatorial o Portugal o sefardites, podran sol·licitar-la en el moment de complir dos anys de residència legal i continuada a Espanya.

En els casos en què el sol·licitant hagi obtingut la condició de refugiat a Espanya, podrà sol·licitar-la amb només 5 anys de residència a Espanya.