Ens podem trobar tres supòsits, segons quina hagi estat la xifra de negoci que consta a la darrera declaració de l’impost de societats:

  1. a) Les empreses que hagin començat a superar el milió d’euros de xifra de negoci, han de presentar declaració d’IAE  per deixar de tenir exempció per aquest concepte de cares al proper exercici.
  2. b) En el cas invers,  si es deixa de superar el milió d’euros, s’ha de fer la declaració per començar a tenir exempció.
  3. c) Si no s’ha travessat l’esmentat llindar en cap dels dos sentits, no cal presentar aquesta declaració.

L’esmentada declaració, que únicament afecta a les societats, s’ha de presentar durant el mes de desembre anterior a l’exercici en què hagi de sortir efectes.

Tot això sense perjudici de que, per norma general, totes les societats podran gaudir d’exempció durant els dos primers anys d’exercici de l’activitat.