L’arrendatari tindrà dret, en tot cas, a continuar en l’arrendament fins que es compleixin cinc o set anys de durada del contracte, segons que l’arrendador sigui, respectivament, persona física o jurídica.

Més enllà d’aquests cinc o set anys, l’arrendament podrà mantenir-se durant tota la durada pactada, o bé s’extingirà, segons que l’arrendatari hagi inscrit o no el seu dret al registre de la propietat.