La DGT considera que el lloc de realització de l’activitat econòmica a l’efecte de l’IAE, en el supòsit de teletreball dels empleats, és el terme municipal on radica l’establiment de la societat des del qual es presten efectivament els serveis.

No poden tenir consideració d’establiments les superfícies dels domicilis dels seus empleats des d’on aquests treballen en mode de teletreball ja que en aquestes superfícies no concorre la circumstància de disponibilitat directa.