La Llei de defensa de consumidors i usuaris estableix un termini de tres anys des de l’entrega en el cas de béns, i de dos anys des de la prestació en el cas dels serveis o continguts digitals.

En la venda de béns de segona mà es permet que les parts pactin un termini de garantia inferior, sempre que no sigui de menys d’un any.

Aquets terminis són els mínims imposats per la llei, de manera que en el cas que el fabricant o venedor ofereixi una garantia superior, serà d’aplicació aquesta.