En el dret català, el termini de prescripció de les accions per reclamar el compliment de les obligacions depèn de la naturalesa d’aquestes.

Així, les relatives a pagaments periòdics anuals o de termini més breu, les relatives a les remuneracions de prestacions de serveis o execucions d’obra o les relatives a les compres de consum, es poden reclamar dins del termini de tres anys.

Les relatives a situacions possessòries, en el termini d’un any.

I totes les que no tinguin un altre termini establert per les lleis, prescriuen en el termini de deu anys.