Quan en una obligació hi ha vàries persones a la part creditora o a la part deutora el concurs d’aquesta pluralitat de subjectes es pot organitzar mancomunadament o solidàriament.

En les obligacions mancomunades, cada un dels creditors o cadascun dels deutors ho és només de la part proporcional que li correspon en el crèdit o en el deute, de manera que podrà reclamar  (el creditor) o haurà de pagar (el deutor) només aquesta porció.

En canvi, a les obligacions solidàries, cada creditor i cada deutor és, respecte de l’altra part, creditor o deutor del total, de manera que el creditor solidari pot exigir, i el deutor solidari ha de pagar, la totalitat del deute.