El contracte de pràctiques està destinat a persones que tinguin un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior, que estigui obtingut dintre dels cinc anys immediatament anteriors al moment de la contractació, o bé dintre dels últims set anys si el treballador té alguna discapacitat. La seva finalitat és que la persona obtingui la pràctica professional adequada al nivell dels seus estudis.

En canvi, el contracte per a la formació va dirigit a persones de més de 16 anys, però menors de 21, que no tinguin una titulació necessària per a realitzar un contracte de pràctiques. Té com a finalitat l’adquisició de formació teòrica i pràctica per part del treballador per tal de poder dur a terme un ofici o tenir un lloc de treball que requereixi un cert nivell de qualificació.