A Espanya poden treballar els següents estrangers:

–          Els ciutadans comunitaris que tinguin la targeta de Resident Comunitari (per contractes inferiors a dos mesos, amb el NIE ja es suficient).

–          Els que disposin de Targeta de Familiar de Resident Comunitari.

–          Els que disposin de Permís de Treball i Residència.

–          Els que tinguin el Permís de Residència per Circumstàncies excepcionals (arrelament laboral o social).

–          Els familiars reagrupats, cònjuge i fills, d’un resident amb Permís de Treball i Residència en actiu.

–          Els que tenen Permís d’estudiant, si han demanat una autorització per treballar.

–          Els que tinguin el Permís de Residència Permanent o de llarga durada.