S’ha de distingir entre Servei Privat i Servei Públic.

Per Servei Privat, l’autorització serà per aquells vehicles que superin el 3.500 Kg de pes i sense tenir en compte l’antiguitat dels vehicles.

Per Servei Públic, l’autorització l’hauran de tenir tots els vehicles a partir de 2.000 kg de pes i a més hauran de complir tota la normativa en relació a l’antiguitat dels vehicles, solvència econòmica de l’empresa i disposar de títol de transportista.