Per ser considerat com a treballador autònom econòmicament depenent cal que facis una activitat econòmica o professional com a persona física, de forma habitual, que s’executi directa i principalment per una persona física o jurídica anomenada client, i que depengui econòmicament d’aquest client perquè percebi d’ell com a mínim un 75% dels seus ingressos per rendiments del treball i d’activitats econòmiques o professionals.