Amb caràcter general, els rendiments derivats del lloguer d’apartaments turístics tindran la consideració de rendiments del capital immobiliari, si es limiten a la mera posada a disposició d’un immoble durant un període de temps, sense que vagi acompanyat de la prestació de serveis propis de la indústria hotelera.

Els serveis de neteja realitzats abans de l’arribada dels llogaters o després de la sortida d’aquests o el lliurament i recollida de claus, no es consideren serveis d’hostaleria.

Als rendiments obtinguts no s’hi podrà aplicar la reducció del 60% prevista ja que aquests no tenen per finalitat satisfer una necessitat permanent d’habitatge, i a més, els períodes de temps en què l’immoble no hagi estat objecte de cessió, generen la corresponent imputació de renda immobiliària.