El nostre objectiu és guiar als nostres clients en el compliment i adequació de la legislació vigent per permetre que puguin operar amb les garanties d’un entorn cada cop més regulat.

A Grup Gestió Girona, oferim una solució integral d’adaptació a la LOPD (Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal) i al RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), proporcionant un servei orientat a les necessitats de cada client i amb la màxima garantía d’una veritable adequació a la normativa.

Les àrees d’actuació que inclou el servei d’adaptació són:

  1. Diagnosis inicial i Avaluació de l’impacte per part d’un consultor especialitzat.
  2. Elaboració del Sistema de Gestió de Privacitat.
  3. Seguiment i Auditoria.

L’aplicació del nou Reglament General de Protecció de Dades, comporta un exponencial increment en la quantia de les sancions imposades per l’incompliment de la normativa: de 10.000 euros fins al 4% del volum de negoci anual global, de l’exercici anterior

L’adaptació a la normativa en protecció de dades no és un pur tràmit, sinó que ha de ser permanent i requereix un treball continu d’assessorament i auditoria, per garantir que l’adequació a la normativa es mantingui en el temps.

Per cumplir amb tot això compteu amb el suport i la garantia del nostre equip de professionals especialitzats en la matèria.

Per més informació, adreçeu-vos als nostres consultors en dades:

Marta SotoResponsable Protecció de dades
Telèfon: 972 205 004
Imprimir