7dd4c8336378cc9e565b227313815c5c

  • El comerç, l’hostaleria, la logística i el transport seran els principals sectors que impulsaran la contractació.
  • Davant l’augment de consum i producció, la manera més habitual de contractació és el Contracte Eventual per Circumstàncies de la Producció.

S’acosta el Nadal i el mercat laboral s’activa novament després d’una aturada significativa a finals d’estiu. S’incrementa el volum de treball i molts negocis veuen la necessitat de contractar més personal.

Segons les previsions de l’empresa de Recursos Humans Randstad, serà la millor campanya nadalenca de l’ historia amb 338.000 contractes a l’àmbit espanyol, un 11,5% més que el 2015. A Catalunya, aquesta campanya generarà 60.650 contractes en comerç, hostaleria i logística i transport, la qual cosa suposa un 11,3% més que la xifra registrada el 2015, quan es van signar 54.506 contractes. En el cas de Girona, la previsió és que se signin 5.750 contractes, un 16,4% més que en la campanya del 2015.

Els principals sectors que impulsaran la contractació com a conseqüència de l’augment de consum i el turisme en aquestes dates són el comerç, l’hostaleria, la logística i el transport.

Contractes de caràcter temporal

Durant aquesta època, l’estacionalitat genera un elevat volum de contractacions de caràcter temporal. Davant l’augment de consum i producció, la forma més habitual de contractació és el Contracte Eventual per Circumstàncies de la Producció, mitjançant el qual es pot contractar treballadors, sempre que les circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o l’excés de comandes ho exigeixin.

Són els mateixos Convenis Col·lectius de cada sector els que determinen les activitats que es poden desenvolupar en aquesta modalitat de contractació, així com el percentatge correcte de treballadors temporals que es poden contractar respecte de la plantilla fixa que hi ha contractada.

No obstant això, cal tenir en compte que aquest contracte només pot ser utilitzat en moments puntuals en els quals les empreses necessitin reforçar les seves plantilles al no poder assumir el volum de treball, sempre i quan aquest increment sigui imprevisible i no es repeteixi periòdicament.

És per aquest motiu que els Jutjats i Tribunals, i també la Inspecció de Treball, consideren que, tractant-se de pics de treball que es produeixen de manera cíclica i repetida de manera periòdica, el tipus de contracte correcte per cobrir aquestes necessitats pot ser en alguns casos el Contracte per a fixes discontinus.

Per tant, abans de contractar treballadors en aquest període, cal analitzar les tasques que haurà de realitzar el treballador, la causa concreta que motiva la seva contractació i si aquesta és realment imprevisible i puntual, per determinar així quin tipus de contracte és el més correcte en cada cas.

Imprimir