El sindicat CSC Intersindical ha convocat una vaga general pel pròxim 21 de febrer de 2019.

Els motius de la convocatòria es resumeixen en:

  • Sou mínim i pensions mínimes de 1.200 euros.
  • Derogació de la reforma laboral.
  • Manteniment del poder adquisitiu de salaris i pensions.
  • Inspecció de Treball amb recursos suficients.
  • Igualtat de gènere en el món del treball i fi de la bretxa salarial.
  • Dació en pagament i dret a l’habitatge.
  • Drets de ciutadania per a les persones nouvingudes.

Us recordem que no es pot sol·licitar als/les treballadors/es la seva intenció o no de secundar la vaga. Tot i que pel treballador/a és millor comunicar-ho per escrit a l’empresari per evitar conflictes de la seva adhesió o no de la vaga. És un dret individual de cada treballador decidir a fer vaga o no el dia 21 de febrer.

El treballador, aquest dia, no cotitzarà ni serà retribuït y s’ha d’informar d’aquest fet a la Tresoreria de la seguretat social. Per tant aquest dia de vaga no comportarà cap cost econòmic per l’empresa.

No es pot obligar a un treballador a treballar aquest dia, llevat, com més endavant analitzarem, que s’hagin instaurat serveis mínims, serveis de manteniment o seguretat  a les instal·lacions i per aquest motiu hagi de treballar.

No es poden substituir als treballadors que exerceixen el dret a la vaga, per treballadors de nova contractació o d’empreses de treball temporal.

 

Pels treballadors/es que no s’hi adhereixin és un dia laboral normal, i per tant consta d’alta a la seguretat social i percebrà la preceptiva retribució econòmica.

No es pot obligar a un treballador a adherir-se a la vaga, per molt que a causa dels treballadors vaguistes, el torn o la maquinària es trobin parats. El treballador no s’hi ha adherit i per tant ha de ser retribuït.

Pot ser que degut a l’existència de determinats piquets informatius o per problemes amb el transport, el treballador no pugui arribar al  seu lloc de treball. En aquest supòsit si el treballador ho pot demostrar, ha de continuar essent retribuït, i en tot cas ens podem plantejar si li ha de recuperar aquestes o no les hores de treball, fet que s’analitzaria en cada cas en concret.

Per tot plegat i per les incidències que sorgeixen en un dia de vaga; moltes empreses productives, prèvia negociació amb els treballadors o els seus representants, consideren aquest dia com un dia de vacances, i d’aquesta manera el procés productiu no es veu afectat per la manca d’un grup de treballadors. En tot cas aquesta opció s’hauria de pactar sempre i de manera obligatòria entre les parts per tal de quadrar el calendari laboral.

 

SERVEIS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MATERIALS.

Cal no confondre-ho amb els serveis mínims que en parlarem tot seguit. Aquest servei de manteniment consisteix en què determinats treballadors, tot i exercir el dret de vaga no el podran gaudir perquè hauran de realitzar tasques fonamentals que comporten que de no fer-se, per exemple, provocaria un dany a la maquinària o als productes que es troben dins de les instal·lacions de les empreses.

  1. Producte fresc, granges, manteniment de forns industrials, etc.

S’ha de negociar amb els representants dels treballadors i no pot afectar ni de bon tros a la totalitat de l’empresa, ni utilitzar aquesta eina per garantir-ne la producció el dia de la vaga.

 

SERVEIS MÍNIMS

Són aquells que vénen determinats per l’autoritat en aquest cas les CCAA;  i que vénen a preservar el bon funcionament d’aquells serveis essencials per a la comunitat (hospitals, policia, transports, etc.).

 

Poden trobar la convocatoria a:

 

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/vagues/convocatories/

 

 

Imprimir