Auditoria

|Auditoria

Com afecta la Llei de Protecció de Dades (L.O.P.D.) a la meva empresa?

30 maig 2016|

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, [...]

Qui està obligat a auditar els seus comptes?

30 maig 2016|

Estan obligats a auditar els seus comptes anuals totes aquelles empreses que durant dos exercicis [...]

Quin cost té una auditoria?

30 maig 2016|

Els honoraris d’una auditoria depenen de diversos factors i, en conseqüència, no es poden calcular [...]

Per a què serveix una auditoria?

30 maig 2016|

Una auditoria serveix per dotar de credibilitat els comptes anuals d’una entitat i, per tant, [...]

Què és una auditoria de comptes anuals?

27 maig 2016|

Una auditoria és un examen dels comptes anuals d’una entitat, realitzat per un auditor reconegut [...]

Quan i qui ha de nomenar l’auditor?

27 maig 2016|

Segons l’article 264 de la Llei de Societats de Capital, en el supòsit d’auditories obligatòries, [...]

Load More Posts