Va essent cada vegada més habitual que en els Convenis col·lectius s’estableixi la formació sobre PRL que cal que facin els treballadors i treballadores.

Per tant, els serveis de prevenció han de tenir en compte el que s’especifica en els Convenis col·lectius d’aplicació a l’empresa per planificar la formació sobre PRL.

A tall d’exemple, les activitats dels sectors de la construcció i del metall en els Convenis d’aplicació s’estableix la formació mínima obligatòria en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

A més, en determinats casos, aquesta formació va dirigida a tots els llocs de treball de l’empresa, directius, personal d’oficines, operaris, etc.

Com saber si s’està complint amb el que estableixen els Convenis col·lectius?, com actuar?  

Poseu-vos en contacte amb el servei de prevenció de riscos i pregunteu al tècnic sobre la formació del Conveni.

Si ja la feu, demaneu una planificació, ja que la formació cal fer-la periòdicament. En determinats Convenis (com el del sector del metall) també s’estableix un reciclatge formatiu. La formació té caducitat i s’ha de renovar.

En resum: Cal estar al cas de la formació sobre PRL que estableixen els Convenis col·lectius. Formació que us pot ser requerida en qualsevol inspecció de treball.

 

 

Imprimir