La importància de valorar alternatives d’inversió

Des de fa uns mesos, ens trobem amb una situació certament atípica als mercats financers europeus. Mentre els tipus d’interès a l’Eurozona es mantenen a zero, i l’euríbor en negatiu, la inflació comença a repuntar notablement, situant-se al voltant del 2% a la Zona Euro, i del 3% a Espanya, després d’un prolongat període de deflació. Normalment, l’evolució dels tipus d’interès segueix un camí paral·lel al de la inflació, si bé és d’esperar que, donades les circumstàncies actuals, al menys a Europa, el preu del diner trigui un temps en pujar significativament.

Això vol dir que els diners estan començant a perdre valor, mentre que els tipus d’interès actuals no ofereixen alternatives sense risc per tal de compensar l’efecte de la inflació. De manera que no són bons temps per esser excessivament conservador en les inversions. Al mateix temps, el bon comportament dels índexs de renda variable durant 2017 no s’està reflectint en molts productes financers clàssics que, per tenir un perfil molt conservador, estan altament invertits en productes de renda fixa, que estan perdent valor degut a l’expectativa d’una pujada de tipus d’interès en el futur.

Els dos factors anteriors, combinats, fan que l’estalviador s’hagi de plantejar buscar un assessorament integral en matèria de cartera d’inversions financeres, a fi d’optimitzar el binomi risc-rendibilitat, combinat amb el factor fiscal, que, donat l’escàs marge de certes inversions, esdevé un element que pot arribar a ser determinant a l’hora de decantar-se per un determinat producte.

En la nostra opinió, qualsevol inversió a curt i mig termini que busqui batre la inflació, i per tant, no perdre poder adquisitiu, passa per visitar, en major o menor mesura, els mercats de renda variable. És aquí on entra el paper de l’assessor financer-fiscal, que haurà d’orientar al client respecte del grau d’exposició a risc que és necessari per aconseguir la rendibilitat objectiu en funció del perfil de l’inversor.

La gestió activa, doncs, s’imposa en un entorn en que la volatilitat dels mercats  financers ha substituït els llargs cicles que havien caracteritzat a èpoques passades, on molts inversors es limitaven a fer balanç de les seves inversions, en el millor dels casos, un cop a l’any. En la tessitura actual, l’inversor no es pot permetre una actitud passiva davant les seves inversions, si bé per tenir èxit és fonamental l’acompanyament de professionals amb formació interdisciplinari.

Grup Gestió ofereix aquest servei, tant a través de la formació multidisciplinària dels seus assessors fiscals, com a través de l’assessorament directe dels nostres experts en assegurances i productes d’inversió.

Imprimir