El Consell de Ministres, ha aprovat un Reial decret llei que inclou mesures per a millorar la protecció de les persones treballadores afectades pel COVID-19. En aquest sentit, tant les persones en aïllament preventiu com les qui s’han contagiat del virus es consideren en Incapacitat Temporal assimilada a baixa laboral per Accident de Treball.

Això suposa una millora de la prestació tant per a les persones aïllades com infectades pel coronavirus, ja que passen a percebre des de l’endemà de la baixa laboral, el 75% de la base reguladora, amb càrrec a l’Administració.

Totes aquestes mesures s’emmarquen en la necessitat de respondre a la situació econòmica excepcional i transitòria causada pel COVID-19 i estan en la línia d’altres preses per altres països del nostre entorn. L’objectiu és facilitar que la ciutadania pugui seguir les indicacions de les autoritats sanitàries proposades per motius de salut pública, de manera que el cost no recaigui sobre les famílies i empreses.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200310.aspx

Imprimir