Concepte i beneficiaris

Pla Renove d’estalvi i eficiència energètica en instal·lacions d’hostaleria destinat a millorar els consums energètics de la petita i mitja empresa del sector de l’hostaleria. Podran accedir a aquest tipus de finançament els professionals i empreses (públiques i privades) del sector de l’hostaleria l’activitat principal de la qual correspongui a els següents CNAE; 55 – Servei d’Hostaleria i56 – Servei de Menjars i Begudes.S’exclourà a les empreses que no tinguin la consideració de pimes i tinguin una qualificació creditícia assignada per l’Entitat de Crèdit inferior a B-.

Projectes finançables

Quant a la finalitat del préstec, ha d’estar destinat a finançar alguna de les 8 mesures establertes en aquest pla;

  1. a) Rehabilitació energètica de l’envolupant de l’establiment.
  2. b) Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.
  3. c) Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.
  4. d) Renovació de les instal·lacions d’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior.
  5. i) Renovació de generadors de fred i cambres frigorífiques.
  6. f) Millora de l’eficiència energètica en instal·lacions elèctriques.
  7. g) Implantació de sistemes intel·ligents en l’establiment existent.
  8. h) Renovació de l’equipament hostaler i dels mobles frigorífics de conservació i congelació.

La quantia a finançar de fins al 100% del cost del projecte, IVA o impostos anàlegs exclosos, import màxim per projecte d’1,5 milions d’euros. A més, la factura haurà de ser posterior a la data de la sol·licitud d’aquest préstec.

Condicions del préstec i característiques

Aquest tipus de préstec compta amb unes condicions favorables, amb un cost màxim per al client (TAE) limitat segons el tipus de projecte a finançar. Es podran formalitzar aquest tipus de préstecs fins al dia 17 de desembre de 2018, sempre que els fons no s’haguessin esgotat amb anterioritat.

Els interessats a sol·licitar aquest tipus de finançament poden acudir a les Entitats de Crèdit que col·laboren amb el ICO en aquest producte (banc caixa Espanya d’inversions, banc cooperatiu, banc Sabadell, BBVA, Caixa d’Enginyers, Caixa Rural de Burgos, Caixa Rural de Granada, Caixa Rural de Terol, Cajasiete, Globalcaja, Unicaja Banc).

A més es pot consultar tota la informació referent a aquest préstec en la següent adreça: https://bit.ly/2x8JvvA

 

Imprimir