Benvolgut client,

A continuació us fem arribar la següent nota de l’Ajuntament de Girona amb relació a les liquidacions de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) corresponents a l’exercici 2018.

La majoria de subjectes que van tributar per l’IAE l’any 2018, aquests dies estan rebent-ne una liquidació complementària. Com a tal, és una liquidació aïllada en el temps i probablement no ho tornarem a veure a Girona.

El motiu és que Girona va superar els 100.000 habitants amb efectes a 1/1/2018, i en el càlcul de la quota de l’IAE hi intervenen un o més elements que s’apliquen per tram de població, com poden ser la quota de l’epígraf i l’element superfície del local, que en el moment d’emetre el rebut de l’any 2018 no es va tenir en compte i que, a més població del municipi, es van incrementant.  Fins al 2017 Girona estava al tram de 40.000 a 100.000 habitants i hem passat al de 100.000 a 500.000 habitants.

Per aquest motiu hem hagut de fer les liquidacions complementàries en aquest sentit a tots els contribuents que l’any 2018 tributen a Girona per l’IAE.

A partir de l’any 2019 ja es té en compte pel càlcul de la quota de l’IAE.

Per qualsevol dubte o aclariment, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Imprimir